Dezynfekcja czyli odkażanie jest to postepowanie mające doprowadzić do zniszczenia drobnoustrojów oraz ich form przetrwalnikowych na przedmiotach i powierzchniach użytkowych. Postępowanie odkażające skórę, błony śluzowe i rany nazywane jest antyseptyką. Higieniczne utrzymanie czystości nazywane też sanityzajcą to proces eliminacji możliwie największej liczby mikroorganizmów z przedmiotów codziennego użytku oraz powierzchni otaczających nas na co dzień.

Aktualności

Marcowe spotkanie specjalistów BHP na Śląsku

12-12-2014

W dniach 10 – 12 marca 2015 roku, odbędzie się XVII edycja Targów Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BeHaPe 2015.

 

Na Górnym Śląsku, gdzie zlokalizowana jest największa baza odbiorców produktów i usług służących poprawie warunków pracy, swoją ofertę będą prezentować firmy z branży bhp i ppoż. Organizatorom zależy, by wzorem poprzednich edycji, oraz w oparciu o wieloletnie doświadczenie w organizacji tego typu imprez stworzyć przestrzeń, na której zaprezentowane będą najnowsze techniki, technologie i rozwiązania, zarówno z zakresu środków ochrony indywidualnej, jak i zbiorowej pracowników.

 

Targi BeHaPe 2015 stanowić będą okazję do bezpośredniego przedstawienia przez wystawców swojej oferty potencjalnym odbiorcom, którzy z kolei będą mieli szansę do zapoznania się oferowanymi rozwiązaniami służącymi bezpieczeństwu w miejscu pracy.

 

Celem organizatorów jest by wielopłaszczyznowy dialog specjalistów i przedstawicieli zainteresowanych branż zaowocował nawiązaniem ciekawych i trwałych kontaktów biznesowych.

 

Wystawa skierowana będzie do specjalistów i ekspertów BHP, a także  producentów, hurtowników, dystrybutorów odzieży i  materiałów ochronnych, kadry szkoleniowej, studentów oraz uczniów szkół o profilu bezpieczeństwa pracy.

 

Honorowy patronat nad targami na ten moment objęli Państwowy Inspektorat Pracy, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy. 

 

W ramach programu imprez towarzyszących odbędą się liczne szkolenia i warsztaty z udziałem specjalistów z branż, premiera innowacyjnego projektu interaktywnego methaliwe oraz finał ogólnopolskiej kampanii pt. „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”, którego organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach. 

 

ZAKRES TEMATYCZNY TARGÓW:

 

Ochrona indywidualna pracowników (odzież i obuwie ochronne, sprzęt dla branży przemysłowej),

Ochrona zbiorowa pracowników,

Monitoring środowiska pracy, aparatura kontrolno-pomiarowa,

Kontrola czasu pracy,

Sprzęt i środki utrzymania czystości,

Oznakowanie i instrukcje bhp i ppoż.,

Sprzęt i urządzenia pożarnicze i przeciwpożarowe, wyposażenie straży pożarniczych,

Zabezpieczenia przeciwpożarowe bierne,

Systemy alarmowe, systemy do wczesnego wykrywania gazu i dymu,

Sprzęt i urządzenia ratownictwa, środki transportu, łączności i sygnalizacji,

Zabezpieczenia urządzeń poddozorowych,

Szkolenia, materiały szkoleniowe, środki dydaktyczne, wydawnictwa branżowe,

Organizacje, instytucje, urzędy,

Banki, ubezpieczenia, usługi doradcze,

Wykonawstwo – instalacja, dokumentacja, obsługa urządzeń.

 

Więcej na www.behape.fairexpo.pl

Polecamy.


WSTECZ
Facebook