Dezynfekcja czyli odkażanie jest to postepowanie mające doprowadzić do zniszczenia drobnoustrojów oraz ich form przetrwalnikowych na przedmiotach i powierzchniach użytkowych. Postępowanie odkażające skórę, błony śluzowe i rany nazywane jest antyseptyką. Higieniczne utrzymanie czystości nazywane też sanityzajcą to proces eliminacji możliwie największej liczby mikroorganizmów z przedmiotów codziennego użytku oraz powierzchni otaczających nas na co dzień.

Aktualności

Wizerunek personelu sprzątającego w oczach pracowników biurowych

09-11-2015

Wizerunek personelu sprzątającego w oczach pracowników biurowych – ciąg dalszy badań SCA i Tork

 

Postrzeganie osób sprzątających zależy w dużej mierze od wielkości firmy, w której wykonują swoją pracę – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie firmy SCA i marki Tork. Jak się okazuje, kontakt z personelem sprzątającym chętniej nawiązują pracownicy biurowi w małych firmach, niż w korporacjach. Na różnice wpływa też wiek pracowników biurowych.

 

Praca personelu sprzątającego coraz częściej odbywa się w ciągu dnia, a nie tylko późnym wieczorem lub w nocy. Firma SCA i należąca do niej marka Tork przeprowadziła na początku 2015 roku badania na temat postrzegania personelu sprzątającego przez pracowników biurowych, co pozwala lepiej zrozumieć potrzeby i ukryte motywacje odbiorców usług firm sprzątających. 

 

„Zmiany dotychczasowych godzin pracy ma większe znaczenie, niż pozornie się wydaje, ponieważ zaczynają dotykać społecznego kontekstu i relacji międzyludzkich. Poprzez badania staramy się zrozumieć naturę tych zmian” – mówi Daniel Opiłowski, Senior Product Manager w polskim oddziale SCA Hygiene sp. z o.o.  

 

Wyniki badania przeprowadzonego w kilku europejskich krajach pokazują, że ponad połowa prac sprzątających wykonywanych przez profesjonalne firmy w biurach odbywa się we wczesnych godzinach porannych lub w trakcie oficjalnych godzin pracy biura. Generalnie, pracownicy biurowi deklarują duży szacunek dla personelu sprzątającego i dostrzegają, że ich praca przekłada się na lepszą jakość ich codziennego pobytu w firmie (84%). Zaś sama firma staje się dzięki temu przyjaźniejszym miejscem do pracy i zyskuje w oczach klientów (92% badanych).

 

Bardziej szczegółowe badania wykazują jednak znaczące różnice w relacjach między pracownikami biurowymi a osobami sprzątającymi, w zależności od wielkości biura. Co ciekawe, w większych biurach, w których pracuje ponad 200 pracowników, pracownicy deklarują, że częściej „natykają się” na personel sprzątający. 40% z nich twierdzi, że spotykają osoby sprzątające codziennie, podczas gdy tak samo twierdzi tylko 15% przepytanych pracowników w małych firmach. Jednak skłonność do wzajemnych kontaktów i rozmów jest znacznie większa w przypadku pracowników małych firm. Aż 6 na 10 osób w małych firmach zna imię osoby sprzątającej w ich biurze, a w przypadku dużych biur – tylko 3 na 10 osób.

 

Pewne różnice można zauważyć także w zależności od wieku osób pracujących w biurze. Osoby starsze deklarują bardziej pozytywny stosunek do personelu sprzątającego. Liczba pracowników biurowych, które nigdy nie rozmawiały z osobami sprzątającymi jest znacznie większa w grupie wiekowej poniżej 25 lat, w porównaniu do pracowników powyżej 50 lat. Starszym pracownikom łatwiej przychodzi codzienne pozdrowienie i przywitanie się z osobą sprzątającą. Jednocześnie, osoby te oczekują także przywitania się ze strony personalu sprzątającego (70% w grupie powyżej 50 lat i 58% w przedziale 18-25 lat).  

 

Starsze osoby są także bardziej otwarte na sprzątanie biura w godzinach ich pracy. Na przykład 43% pracowników w wieku od 18 do 25 lat deklaruje, że nie czuje się komfortowo, kiedy ktoś sprząta ich biurko w trakcie pracy. W przypadku osób w wieku 50-56 odpowiedziało tak tylko 27%.

 

„Badanie pokazuje, że wchodzenie w relacje, nawiązywanie osobistych kontaktów i krótkie rozmowy z pracownikami biurowymi stają się naturalną częścią pracy personelu sprzątającego. To zupełnie inna sytuacja, kiedy sprzątanie odbywa się wieczorem lub w nocy. Dla firm, które tak jak nasza, dostarczają firmom sprzątającym środki czystości, jest to jasny sygnał, że jakość produktów powinna wspierać personal w płynnej, szybkiej i efektywnej pracy. Dla marki Tork będzie to teraz priorytetem” – mówi Daniel Opiłowski.

 

 

O ankiecie:

Ankieta została przeprowadzona przez Questback na zlecenie marki Tork, wśród 3056 pracowników biurowych w Szwecji, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Rosji i Holandii. Ankiety przeprowadzono w styczniu i lutym 2015 r. 59,9% odpowiadających stanowiły kobiety, 40,1% stanowili mężczyźni.

WSTECZ
Facebook