Dezynfekcja czyli odkażanie jest to postepowanie mające doprowadzić do zniszczenia drobnoustrojów oraz ich form przetrwalnikowych na przedmiotach i powierzchniach użytkowych. Postępowanie odkażające skórę, błony śluzowe i rany nazywane jest antyseptyką. Higieniczne utrzymanie czystości nazywane też sanityzajcą to proces eliminacji możliwie największej liczby mikroorganizmów z przedmiotów codziennego użytku oraz powierzchni otaczających nas na co dzień.

Aktualności

BHP to się opłaca

05-02-2016

Pierwsze i jedyne w Polsce Targi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Budownictwie BHP-BUD odbędą się w dniach 2-3 kwietnia 2016 roku w najnowocześniejszym w Polsce północnej Centrum Targowo-Wystawienniczym w Bydgoszczy.

 

Nowatorska forma targów łącząca praktykę i wiedzę budowlaną z technologią zabezpieczeń i standardami bezpiecznej pracy daje możliwość wymiany doświadczeń, zaprezentowania nowości oraz nawiązania kontaktów bezpośrednio z zainteresowanymi klientami branży budowlanej.  

 

Budownictwo jest branżą, charakteryzującą się wysokim ryzykiem zawodowym, dlatego bardzo istotne jest rozpoznanie, ocena i analiza zagrożeń na każdym etapie prowadzenia prac budowlanych oraz określenie sposobów ich redukcji  już na etapie projektowania. 

 

Celem targów jest utworzenie platformy wymiany informacji i komunikacji, a przez to poprawa warunków środowiska pracy oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa pracowników sektora budowlanego. 

 

Targi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Budownictwie BHP-BUD odbędą się równolegle z XXXIII Targami Budownictwa i Instalacji GRYF-BUD oraz VI targami Energii Odnawialnej TEO. Targom towarzyszyć będą liczne prezentacje, sympozja i szkolenia prowadzone przez fachowców z zakresu BHP i budownictwa. 

 

Targi to profesjonalne, specjalistyczne wydarzenie budujące trwałe relacje pomiędzy wystawcą i zwiedzającym. Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Targach BHP-BUD w Bydgoszczy. 

 

 

Zakres branżowy Targów: nowe rozwiązania i trendy w sektorze budownictwa, maszyny i inne urządzenia techniczne zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy, środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, ergonomiczne rozwiązania usprawniające prace na budowie, prace transportowe, praca na wysokości, środki udzielania pierwszej pomocy, urządzenia higieniczno-sanitarne, ewakuacja pracowników, zwalczanie pożarów.

 


WSTECZ
Facebook