Dezynfekcja czyli odkażanie jest to postepowanie mające doprowadzić do zniszczenia drobnoustrojów oraz ich form przetrwalnikowych na przedmiotach i powierzchniach użytkowych. Postępowanie odkażające skórę, błony śluzowe i rany nazywane jest antyseptyką. Higieniczne utrzymanie czystości nazywane też sanityzajcą to proces eliminacji możliwie największej liczby mikroorganizmów z przedmiotów codziennego użytku oraz powierzchni otaczających nas na co dzień.

Publikacje

SaConŸ - czyli jak bezpiecznie przechowywać zabrudzone czyściwa w warsztacie

1392023495

SaConŸ - czyli jak bezpiecznie przechowywać zabrudzone czyściwa w warsztacie 

 

Czyściwa tekstylne wielokrotnego użytku są optymalne do czyszczenia maszyn i narzędzi znajdujących się w warsztacie. Czyściwa takie są bardzo nasiąkliwe i trwałe, co pozwala skutecznie usuwać takie zanieczyszczenia, jak oleje, tłuszcze, rozpuszczalniki, środki czyszczące czy resztki paliwa. 

 

Brudne czyściwa mogą jednak stanowić zagrożenie pożarem. Nasączone cieczami i substancjami są łatwopalne. Oleje stosowane do czyszczenia, mające zdolność do samonagrzewania się, mogą reagować z tlenem znajdującym się w powietrzu i wytwarzać tym samym ciepło, powodujące zapalenie się czyściwa. W połączeniu z zanieczyszczeniami, jakie powstają w warsztacie, często wystarczy zaledwie jedna iskra w trakcie szlifowania lub spawania, by powstał płomień. Dlatego też brudne czyściwa nie powinny być składowane w warsztacie w otwartych pojemnikach. Należy w tym celu stosować jedynie zamykane pojemniki. Ich otwieranie i zmykanie musi odbywać się szybko i w możliwie prosty sposób, tak aby czynności te stały się nawykiem u pracownika w jego codziennej pracy. 

 

MEWA Textil-Service AG & Co. ma na to sposób - SaConŸ.  To opracowany przez firmę MEWA bezpieczny kontener wykonany z wytrzymałego sztucznego tworzywa (wysokomolekularny polietylen niskociśnieniowy), który – przy zastosowaniu zgodnym z jego przeznaczeniem – gwarantuje bezpieczne składowanie i transport czyściw.  SaConŸ posiada przede wszystkim szczelne zamknięcie, zaopatrzony jest w praktyczne kółka ułatwiające jego transportowanie i spełnia wszelkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa. 

 

Pokrywę zaopatrzoną w uszczelkę, zamontowaną metodą wtrysku, można szybko i szczelnie zamknąć dzięki zaciskom. Istotne jest, iż tak zabezpieczony kontener SaConŸ można nawet po zakończeniu pracy pozostawić w miejscu, gdzie został ustawiony w warsztacie. Nie trzeba go usuwać z pomieszczenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Tak więc, kontener SaConŸ zawsze stoi tam, gdzie jest najbardziej potrzebny pracownikom – w pobliżu danego stanowiska pracy.

 

Optymalizacja kosztów 

 

Udostępnienie kontenera stanowi część usługi firmy MEWA, oferowanej warsztatom samochodowym. Firma MEWA oferuje czyściwa wielokrotnego użytku w systemie full-service (dostawa czyściw do klienta – odbiór zabrudzonych czyściw – pranie – ponowna dostawa czystych czyściw do klienta), odciążając tym samym osoby kierujące warsztatami w czynnościach wynikających z przepisów bezpieczeństwa i gospodarowania odpadami. Takie rozwiązanie w istotny sposób przyczynia się do obniżenia kosztów, zwiększenia bezpieczeństwa w warsztacie, a także do ochrony środowiska.

 

www.mewa-service.pl

 

Filmy o MEWA Textil-Management: http://www.youtube.com/user/mewaPOL

 

WSTECZ
Facebook