Dezynfekcja czyli odkażanie jest to postepowanie mające doprowadzić do zniszczenia drobnoustrojów oraz ich form przetrwalnikowych na przedmiotach i powierzchniach użytkowych. Postępowanie odkażające skórę, błony śluzowe i rany nazywane jest antyseptyką. Higieniczne utrzymanie czystości nazywane też sanityzajcą to proces eliminacji możliwie największej liczby mikroorganizmów z przedmiotów codziennego użytku oraz powierzchni otaczających nas na co dzień.

Publikacje

MEWA realizuje zasady ochrony środowiska i zasobów naturalnych

1446486021

Dzięki innowacyjnej technologii prania i czyszczenia MEWA realizuje zasady ochrony środowiska i zasobów naturalnych

 

Kwestie związane z ochroną środowiska od wielu lat stanowią priorytet dla firmy MEWA. Przedsiębiorstwo to realizuje strategiczne zarządzanie ochroną środowi-ska w oparciu o normę ISO. Już w 1997 roku otrzymało certyfikat w dziedzinie ochrony środo-wiska ISO 14001. 

 

W zakładach firmy MEWA pranych jest rocznie 966 mln sztuk czyściwa oferowanego w syste-mie pełnej obsługi, tzn., że są one dostarczane klientom, następnie odbierane po zabrudzeniu, prane i zwracane do ponownego użycia. Łącznie w zakładach firmy MEWA w całej Europie poddawanych praniu jest dziennie ok. 330 ton tekstyliów oferowanych w systemie pełnej obsługi.

 

Stosując własną opracowaną technologię kaskadową, czyli specjalny system ponownego wyko-rzystania wody do płukania i prania, MEWA może zaoszczędzić do 50% wody w porównaniu z tradycyjnie stosowanymi technologiami prania. Nadająca się jeszcze do użytku woda jest odfil-trowywana z ostatniego płukania, uzdatniana i wykorzystywana ponownie w procesie prania. MEWA wykorzystuje biodegradowalne środki piorące i czyszczące, dozując je w możliwe mini-malnych dawkach. W porównaniu z tradycyjnymi metodami prania obciążenia środowiska natu-ralnego jest w tym przypadku o ponad 85% niższe. 

 

Zaawansowana technika dla ochrony środowiska 

 

Strategiczne zarządzanie ochrona środowiska realizowane jest w firmie MEWA m.in. poprzez stałe rozwijanie technologii służących ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko natural-ne. Przykładami takich działań są:

-termiczne przekształcanie odpadów w celu uzyskania energii

-odzyskiwanie energii cieplnej 

-oczyszczanie ścieków 

-innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony zasobów 

pozwalają firmie realizować zrównoważoną działalność i chronić środowisko.   

 

Stosując wymienniki ciepła, MEWA obniża zużycie energii potrzebnej do podgrzania wody i po-mieszczeń roboczych, oszczędzając tym samym znaczne ilości oleju opałowego. Do tego do-chodzi termiczne wykorzystanie zanieczyszczeń wypranych z tekstyliów, jak np. zużyte oleje. Pozwala to pokryć do 80% zapotrzebowania na energię dla suszarek i ciągów pralniczych w trakcie prania czyściw. Zużyte w trakcie tego procesu powietrze jest uwalniane dopiero po jego starannym oczyszczeniu.

W procesie wstępnej obróbki fizykochemicznej ścieków usuwane są z nich w dużym stopniu zanieczyszczenia i szkodliwe substancje. Ostatnia frakcja zanieczyszczeń jest usuwana przez bakterie w trakcie etapu biologicznego oczyszczania. W ten sposób MEWA uzyskuje w procesie uzdatniania ścieków stopień czystości wynoszący 99,8%.

 

Artykuł sponsorowany

WSTECZ
Facebook