Dezynfekcja czyli odkażanie jest to postepowanie mające doprowadzić do zniszczenia drobnoustrojów oraz ich form przetrwalnikowych na przedmiotach i powierzchniach użytkowych. Postępowanie odkażające skórę, błony śluzowe i rany nazywane jest antyseptyką. Higieniczne utrzymanie czystości nazywane też sanityzajcą to proces eliminacji możliwie największej liczby mikroorganizmów z przedmiotów codziennego użytku oraz powierzchni otaczających nas na co dzień.

Publikacje

MEWATEX ULTRA - delikatne czyściwo do wrażliwych powierzchni

1452858246

Czyściwo dobrej jakości gwarantuje efektywne czyszczenie i tym samym utrzymanie wysokiej sprawności eksploatacyjnej maszyn i urządzeń. Szczególnie jest to istotne, jeśli chodzi o utrzymanie w czystości delikatnych lub wrażliwych powierzchni. Optymal-nym rozwiązaniem jest w takim wypadku czyściwo wielokrotnego użytku MEWATEX ULTRA oferowane przez firmę MEWA w systemie pełnej obsługi.

 

Czyściwa przemysłowe wielokrotnego użytku w ramach usługi pełnego serwisu firma MEWA oferuje od ponad stu lat. Klient otrzymuje pierwszą partię nowych czyściw. Po zabrudzeniu są one odbierane i prane ekologicznie przez firmę MEWA, następnie czyste już czyściwa dostar-czane są ponownie do klienta. 

 

Jednym z najbardziej efektywnych produktów tego typu jest MEWATEX ULTRA – delikatne czyściwo bawełniane przeznaczone do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni szczególnie wraż-liwych, a więc wszędzie tam, gdzie istotna jest szczególna jakość czyszczenia oraz uwzględnie-nie szczególnych właściwości czyszczonej powierzchni, jak np. w elementach mechaniki precy-zyjnej, silnikach, ale np. także w dużych turbinach lotniczych o precyzyjnej konstrukcji.  

 

Czyściwo MEWATEX ULTRA jest czyściwem wykonanym z tkaniny bawełnianej o specjalnych właściwościach, które sprawiają, że czyściwo jest nadzwyczaj chłonne i nie pozostawia kłacz-ków w trakcie czyszczenia powierzchni. Dzięki temu uzyskać można powierzchnię niemal cał-kowicie pozbawioną pyłu. Czyściwo wchłania także oleje, tłuszcze i farby w przeciągu kilku se-kund w ilości dwa i pół razy większej niż jego własny ciężar, nie powodując przy tym skapywa-nia.

 

 

Usługa pełnego serwisu firmy MEWA odciąża użytkownika…

 

Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku innych czyściw firmy MEWA, zastosowanie czyściwa MEWATEX ULTRA będącego w zamkniętym obiegu wielokrotnego użytku ma wiele zalet z punktu widzenia użytkownika:

 

-Otrzymuje on trwałe czyściwo wielokrotnego użytku o dobrych właściwościach wchłania-jących i czyszczących. 

-MEWA w ramach usługi realizuje wszelkie obowiązki wynikające z przepisów o zacho-waniu wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska w odniesieniu do czyściw. 

-Wielokrotne wykorzystania tego samego czyściwa pozwala w znacznym zakresie ogra-niczyć ilość niebezpiecznych odpadów, bowiem czyściwo może być prane i wykorzy-stywane do 50 razy.

-Zastosowanie specjalnie przygotowanej tkaniny bawełnianej zapewnia efektywne czysz-czenie lub polerowanie szczególnie wrażliwych powierzchni.  

 

Dzięki temu użytkownik oszczędza czas i może efektywniej czyścić powierzchnie maszyn i ich części oraz ograniczać nakłady związane z zamawianiem, składowaniem i logistyką. 

 

 

 

WSTECZ
Facebook