Dezynfekcja czyli odkażanie jest to postepowanie mające doprowadzić do zniszczenia drobnoustrojów oraz ich form przetrwalnikowych na przedmiotach i powierzchniach użytkowych. Postępowanie odkażające skórę, błony śluzowe i rany nazywane jest antyseptyką. Higieniczne utrzymanie czystości nazywane też sanityzajcą to proces eliminacji możliwie największej liczby mikroorganizmów z przedmiotów codziennego użytku oraz powierzchni otaczających nas na co dzień.

Publikacje

Higiena wody basenowej.

1359450084

 

 

Krystalicznie czysta woda jest podstawowym warunkiem funkcjonowania każdego basenu. Aby osiągnąć i utrzymać ten stan należy postępować zgodnie z kilkoma zasadami oraz   dokonać wyboru metody zapewniającej właściwy poziom higieny wody a także wybrać odpowiednie preparaty. Na naszym rynku mamy wiele firm, które specjalizują się w tej tematyce.

 
Polskim przepisem prawnym formułującym wymagania jakościowe, jakim powinna odpowiadać woda w basenach, jest ustawa z 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w której stwierdza się, że jakość wody na potrzeby basenów kąpielowych i pływalni powinna odpowiadać jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 
W 1998 roku na podstawie normy DIN 19643 opracowane zostały wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych pływalni, a w 2004 roku powstał projekt rozporządzenia w tej sprawie.

                                    

                                                                Utrzymanie właściwego pH

Przy wartości pH = 7.0 woda jest neutralna, wartość niższa niż 7.0 oznacza odczyn kwaśny (może występować korozja elementów basenu), pH powyżej 7.0 wskazuje na zasadowość wody (przyczyna tworzenia się osadów wapnia, dochodzi do zwiększonego zużycia chloru, może zostać zachwiany proces flokulacji). Odpowiednie pH dla skóry człowieka to wartość między 7.00 a 7.4. Dostępne są produkty płynne oraz granulaty, których stosowanie zapewnia utrzymanie właściwego pH wody. Wartość pH mierzy się odpowiednimi testerami. Należy pamiętać, że odpowiedni poziom pH wody gwarantuje skuteczne działanie środków do pielęgnacji wody w basenach.

                                                        

                                                                      Dezynfekcja wody

Każda z kąpiących się osób wprowadza do wody różnego rodzaju mikroorganizmy: bakterie, grzyby, wirusy. Wiele z nich może wywoływać różne mniej lub bardziej groźne choroby. Bardzo istotne jest więc dezynfekowanie wody odpowiednimi metodami:

 
Chlor to środek dezynfekujący, który likwiduje bakterie, wirusy i grzyby. Występuje najczęściej jako podchloryn sodu lub dwutlenek chloru. Główną zaletą ich działania jest wysoka i długotrwała skuteczność. Środki chlorowe mogą być stosowane w postaci płynnej, jako tabletki lub granulki.

 
Aktywny tlen – dzięki metodzie tlenowej możemy zapewnić odpowiedni poziom higieny wody, można go dozować ręcznie, w postaci tabletek, granulek lub w sposób automatyczny. Stosowanie aktywnego tlenu, którego głównym składnikiem jest nadtlenek wodoru, ma wiele zalet. Substancja ta jest przede wszystkim  całkowicie bezpieczna dla wielbicieli kąpieli.

 
Ozon- metoda która pozbawia wodę zapachu, bakterii a nawet wirusów. Ozon jest skutecznym środkiem dezynfekującym , jednak jego działanie jest krótkotrwałe. Zachodzi więc potrzeba przeciwdziałania wtórnemu zakażeniu wody poprzez stosowanie związków chloru lub tlenu aktywnego. Ozonowanie wody nie może odbywać się na samym basenie, ponieważ ozon jest związkiem trującym. Ozonowanie należy więc wykonywać poza niecką basenową.


Brom – doskonale nadaje się do dezynfekcji wody basenowej. Skutecznie niszczy bakterie, wirusy i grzyby a poprzez utlenianie usuwa zanieczyszczenia organiczne. Brom nie posiada nieprzyjemnego zapachu, nie ma również właściwości drażniących. Proces dezynfekcji wody z użyciem bromu jest szczególnie zalecany tam, gdzie zapach chloru jest wykluczony a istotne znaczenie ma wysoka higiena wody np. w wannach do masażu wodnego.

 
Promienie ultrafioletowe – metoda na nich oparta polega na oświetlaniu wody basenowej specjalnymi lampami emitującymi promieniowanie UV o odpowiedniej mocy. Promienie UV działają bakteriobójczo oraz wirusobójczo. Jednak wadą tego rozwiązania jest zjawisko fotoregeneracji – niektóre szczepy bakterii, pozbawione aktywności przez promienie UV, aktywizują się ponownie pod wpływem światła słonecznego. Metoda ta samodzielnie nie gwarantuje ochrony przed skażeniem wody. Powstaje więc konieczność stosowania chlorowania wody. Inną wadą tej metody jest konieczność regularnego czyszczenia lamp. Zaletami stosowania promieniowania UV jest ich duża skuteczność w niszczeniu bakterii oraz znikoma ilość produktów ubocznych.

                                                       

                                                                     Koagulacja/Flokulacja
 
Woda basenowa musi być poddawana zabiegowi filtracji, który eliminuje zanieczyszczenia o większych rozmiarach. Natomiast mniejsze cząstki przepływają przez filtr i mogą być przyczyną zmętnienia i nieprzyjemnego zapachu wody. Co więcej takie warunki są idealne dla rozwoju mikroorganizmów. Metodą, która eliminuje to zjawisko jest właśnie koagulacja. Właściwości koagulujące posiadają związki żelaza oraz glinu. Wiążą one cząstki w większe grupy, które z łatwością zostają wychwycone przez filtry.

          

Zdarza się, iż pomimo uzdatniania wody, może ona stać się mętna. Powodem takiego stanu jest często zanieczyszczony filtr. Należy więc przeprowadzić jego czyszczenie oraz dezynfekcję stosując odpowiednie do tego celu preparaty chemiczne.

 
 
                                                                      Ochrona przed glonami
 
Glony (algi) to organizmy jedno lub wielokomórkowe które z nieorganicznych związków zawartych w wodzie budują związki organiczne zanieczyszczające wodę. Rozmnażają się bardzo szybko a następnie osadzają na powierzchni ścian basenu. Konieczne jest zatem hamowanie rozrastania się glonów w basenie. Samo chlorowanie jest niewystarczającym zabiegiem, gdyż glony przyzwyczajają się do obecności chloru i uodparniają na niego. Niezawodnymi środkami hamującymi rozrost glonów okazały się związki chemiczne: czwartorzędowe związki amonu.
 

Właściciele basenów powinni mieć na uwadze, że przeprowadzanie wyżej opisanych zabiegów zapewni utrzymanie higienicznej i czystej wody a przez to zagwarantuje komfort i bezpieczeństwo miłośnikom kąpieli.

 

 

WSTECZ
Facebook