Dezynfekcja czyli odkażanie jest to postepowanie mające doprowadzić do zniszczenia drobnoustrojów oraz ich form przetrwalnikowych na przedmiotach i powierzchniach użytkowych. Postępowanie odkażające skórę, błony śluzowe i rany nazywane jest antyseptyką. Higieniczne utrzymanie czystości nazywane też sanityzajcą to proces eliminacji możliwie największej liczby mikroorganizmów z przedmiotów codziennego użytku oraz powierzchni otaczających nas na co dzień.

Publikacje

Rękawice i obuwie przeznaczone do ochrony przed chemikaliami i mikroorganizmami

1362494355

 

Przedstawiamy podstawowe zagadnienia dotyczące rękawic i obuwia przeznaczonych do ochrony przed chemikaliami i mikroorganizmami – w formie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z tego zakresu. Wymienione środki ochrony rąk i nóg znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, włókienniczym, w poligrafii, garbarniach oraz w rolnictwie.

 

Rękawice i obuwie stosowane do ochrony rąk i nóg przed czynnikami chemicznymi i mikroorganizmami są środkami ochrony indywidualnej i powinny spełniać zasadnicze wymagania Dyrektywy 89/686/EWG (Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r.).

 

Czy rękawice wykonane z tkanin lub dzianin powleczone częściowo polimerem można stosować do prac z czynnikami chemicznymi?

 

Jednym z podstawowych wymagań dotyczących rękawic przeznaczonych do ochrony przed chemikaliami jest szczelność. W związku z tym do prac, podczas wykonywania których istnieje ryzyko kontaktu z czynnikami chemicznymi należy stosować rękawice wykonane w całości z odpowiedniego polimeru. Tego rodzaju rękawice mogą być wykonywane na podkładzie dzianinowym lub tkaninowym, co ma na celu poprawę komfortu użytkowania rękawic. W tym samym celu wewnątrz rękawicy polimerowej może zostać umieszczony tzw. flok, czyli warstwa pyłu bawełnianego.

 

Należy podkreślić, że dopuszcza się stosowanie rękawic częściowo powlekanych polimerem, ale tylko w sytuacji kontaktu z chemikaliami ograniczonego do przenoszenia przedmiotów zabrudzonych tymi czynnikami oraz przy założeniu, że dla tej części rękawicy, która ma zapewniać taką ochronę, odporność na działanie odpowiednich substancji chemicznych została potwierdzona w badaniach laboratoryjnych.

 

Czy każdy rodzaj rękawic i obuwia, który jest przeznaczony do ochrony przed chemikaliami może być stosowany uniwersalnie, niezależnie od rodzaju czynników chemicznych?

 

Żaden rodzaj rękawic i obuwia nie ma nieograniczonego zastosowania, zarówno w kontekście rodzaju czynników chemicznych w kontakcie, z którymi może być stosowany, jak i mając na uwadze czas tego kontaktu. Rodzaj materiału, z którego wykonane są rękawice czy buty charakteryzuje się odpornością na działanie określonych grup chemikaliów, ale nawet ten sam rodzaj materiału zastosowanego w konstrukcji wyrobów produkowanych przez różnych producentów nie gwarantuje tego samego poziomu ochrony.

 

Rękawice i buty wykonane z tych samych materiałów, ale przez różnych producentów, będą charakteryzowały się innymi właściwościami ochronnymi. Odporność chemiczną należy zawsze określać dla konkretnej kombinacji: rękawica/obuwie – badany czynnik chemiczny.

 

Gdzie użytkownik może znaleźć informację na temat właściwości ochronnych danego typu rękawic lub obuwia przeznaczonych do prac z chemikaliami?

 

Producent rękawic/obuwia lub jego upoważniony przedstawiciel zamieszcza informację na temat odporności danego wyrobu na działanie określonych czynników chemicznych w instrukcji użytkowania dołączanej do swoich wyrobów.

 

 

Agnieszka Stefko

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

 

WSTECZ
Facebook