Dezynfekcja czyli odkażanie jest to postepowanie mające doprowadzić do zniszczenia drobnoustrojów oraz ich form przetrwalnikowych na przedmiotach i powierzchniach użytkowych. Postępowanie odkażające skórę, błony śluzowe i rany nazywane jest antyseptyką. Higieniczne utrzymanie czystości nazywane też sanityzajcą to proces eliminacji możliwie największej liczby mikroorganizmów z przedmiotów codziennego użytku oraz powierzchni otaczających nas na co dzień.

Wiadomości

Popyt na urządzenia do sterylizacji i dezynfekcji

1345505612

Na rynku urządzeń do sterylizacji i dezynfekcji wciąż utrzymuje się wysoki popyt, jednak preferowane są produkty w niskich cenach, zwłaszcza w sektorze publicznym. Rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje Europy Wschodniej zmusiło jednak nowe państwa członkowskie do przystosowania się do norm unijnych, także w sektorze zdrowia. Obecnie, coraz ważniejsza staje się jakość nabywanych urządzeń. Według Frost & Sullivan, globalnej firmy doradczej, Polska jest w Europie Wschodniej jednym z najważniejszych odbiorców: generując przychody w wysokości 25 mln USD, ma największy udział w rynku urządzeń medycznych w tym regionie – 37,3 % w roku 2008.

Rynek wart 67 mln USD

 

Według najnowszego raportu Frost & Sullivan pt. „Trendy na rynku sprzętu do dezynfekcji i sterylizacji w Europie Wschodniej” rynek ten uzyskał przychody w wysokości 67,0 mln USD w 2008 r. i według szacunków osiągnie wartość 114,8 milionów USD w 2015 r. Badaniem objęto następujące urządzenia: sterylizatory parowe, niskotemperaturowe sterylizatory plazmowe, sterylizatory formaldehydowe, myjnie-dezynfektory oraz myjnie automatyczne gastroskopowe.

 

Polska liderem regionu

 

Ze względu na dużą bazę szpitalną, Polska jest jednym z największych rynków dla urządzeń medycznych na świecie. Ponieważ produkcja krajowa nie zaspokaja dużego popytu, rocznie importowanych jest około 2/3 wszystkich urządzeń medycznych. Generując przychody w wysokości 25 mln USD, nasz kraj ma największy udział w rynku urządzeń medycznych w Europie Wschodniej – w roku 2008 było to 37,3 %. Frost & Sullivan przewiduje, że średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) tego rynku Polsce może wynieść 10,2 procent w latach 2008-2015 – najwięcej we wszyskich krajach Europy Wschodniej.

 

- Zarządzający finansami w szpitalach coraz częściej zdają sobie sprawę z długoterminowych korzyści oraz oszczędności, które wiążą się z wykorzystaniem urządzeń do sterylizacji i dezynfekcji  – stwierdza Jolize Gerber, analityczka Frost & Sullivan. - Ponadto, użytkownicy końcowi doceniają znaczenie tych urządzeń w zapobieganiu infekcjom oraz obniżaniu kosztów związanych z zakażeniami szpitalnymi. Wymienione czynniki sprawiają, że zainteresowanie systemami wysokiej jakości jest coraz większe – tłumaczy Jolize Gerber.

 

Możliwe zahamowanie wzrostu

 

Takie systemy poprawiają efektywność kosztową poprzez redukcję wydatków związanych z nabywaniem narzędzi jednorazowych. Wykorzystanie instrumentów jednorazowych jest często droższe od użycia urządzeń wielorazowych, podddawanych sterylizacji i dezynfekcji.
Ograniczanie wydatków na opiekę zdrowotną potrwa jeszcze następne 2-5 lat, w związku z obecnym spowolnieniem gospodarczym. To z kolei wpłynie na wysokość  szpitalnych budżetów, a działy zamówień będą restrykrycjnie podchodziły do zakupów generujących wysokie koszty. - Ze względu na ograniczony budżet i kwestie zwrotu z inwestycji zakupy bardziej zaawansowanego wyposażenia będą bardzo ograniczone - ostrzega Jolize Gerber. - To może zahamować wzrost rynku urządzeń do dezynfekcji i sterylizacji w perspektywie krótko- i średnioterminowej – dodaje.

 

 

Obrona przed spadkiem popytu

 

 

Możliwe jest przyjęcie różnych strategii rozwoju umożliwiających wzrost rynku w obliczu powyższych wyzwań. Wymienić można chociażby oferowanie kompleksowych programów usług, skoncentrowanie się na jakości produktu, dostarczanie usług posprzedażowych i serwisowych czy infromowanie odbiorców o faktycznym zwrocie z inwestycji.
 - Oferowanie kompleksowego programu usług i zapewnienie klientowi stałego wsparcia to jedne z kluczowych czynników sukcesu dla firm na tym rynku – stwierdza Gerber. - Ponadto, ze względu na duże inwestycje kapitałowe wymagane do nabycia sprzętu do sterylizacji i dezynfekcji, klienci powinni zdawać sobie sprawę z realnego zwrotu z poczynionych inwestycji – tłumaczy analityk.

 

 

O Frost & Sullivan
Frost & Sullivan, globalna firma doradcza, świadczy usługi Partnerstwa na Rzecz Wzrostu, współpracując z klientami w osiągnięciu najlepszej pozycji rynkowej pod względem rozwoju, innowacyjności oraz zarządzania. Program firmy – Growth Partnership Service – dostarcza dokładnych badań rynkowych i modeli najlepszych praktyk, aby wspomóc generowanie, ewaluację i wdrożenie skutecznych strategii wzrostu. Frost & Sullivan ma 45-letnie doświadczenie we współpracy z firmami z listy Global 1000, przedsiębiorstwami rozwijającymi się oraz społecznościami inwestorskimi. Posiada 40 biur działających na 6 kontynentach. Więcej informacji na temat Partnerstwa na Rzecz Wzrostu firmy Frost & Sullivan pod adresem http://www.frost.com.


WSTECZ
Facebook