Dezynfekcja czyli odkażanie jest to postepowanie mające doprowadzić do zniszczenia drobnoustrojów oraz ich form przetrwalnikowych na przedmiotach i powierzchniach użytkowych. Postępowanie odkażające skórę, błony śluzowe i rany nazywane jest antyseptyką. Higieniczne utrzymanie czystości nazywane też sanityzajcą to proces eliminacji możliwie największej liczby mikroorganizmów z przedmiotów codziennego użytku oraz powierzchni otaczających nas na co dzień.

Wiadomości

Specjalistyczne Targi FERMA w Łodzi przyciągnęły 27 500 zwiedzających

1395140315

Specjalistyczne Targi FERMA w Łodzi przyciągnęły 27 500 zwiedzających 

Najważniejsza platforma wymiany informacji dla chowu i hodowli bydła, świń i drobiu w Polsce

 

Targi FERMA mają długą tradycję: siedemnaście lat temu Pan Stanisław Brodziak stworzył targi dla hodowców świń i drobiu w Poznaniu, trzy lata później swe progi otworzyły targi dla producentów i hodowców bydła. W roku 2011 DLG AgroFood sp. z o.o. stało się partnerem strategicznym i spowodowało połączenie obu imprez i przeniesienie ich do Łodzi. W roku 2013 projekt został zakupiony przez DLG International GmbH.

 

Od samego początku ideą targów jest edukacja i doradztwo polskim rolnikom w zakresie chowu bydła, trzody chlewnej i drobiu, jak również przybliżenie i zapoznanie rodzimych producentów z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi w dziedzinie hodowli zwierząt, szeroko pojętej infrastruktury hodowli, jak również weterynarii. Targi te są okazją do spotkania hodowców z przedstawicielami firm oferujących maszyny rolnicze, wyposażenie budynków inwentarskich, sprzęt zootechniczny, pasze, materiał genetyczny itp. Obok prezentacji nowych technologii i urządzeń organizatorzy pragną pokazywać również najnowsze osiągnięcia polskiej i światowej nauki w zakresie hodowli i produkcji świń, drobiu oraz bydła. Stąd też towarzyszące każdej imprezie konferencje naukowo – techniczne, na które składają się prelekcje traktujące o najaktualniejszych problemach danej branży.

 

 

Podczas tegorocznej edycji, zgodnie z danymi podanymi przez organizatora, DLG AgroFood, w dniach 28 lutego do 2 marca 2014, 27 500 specjalistów branży rolniczej odwiedziło Atlas Arenę w Łodzi. Odpowiada to wzrostowi o równe 10% w stosunku do ubiegłorocznej imprezy. 

220 wystawców z 8 państw na powierzchni 10 000 metrów kwadratowych to kolejny rekord targów. Stoiska znajdowały się wewnątrz hali, natomiast przed nią można było podziwiać maszyny rolnicze na wolnym powietrzu i w hali namiotowej. 

 

 

Wystawcy zaprezentowali wiele innowacyjnych produktów i usług wśród, których znalazła się m.in. cała gama robotów udojowych. Jedno z prezentowanych urządzeń wyposażone zostało w aplikację pozwalającą na sterowanie przy pomocy smartfona. Hodowcy bydła mieli możliwość przeglądu wielu wozów paszowych oraz maszyn do zbioru i konserwacji pasz, bez których dziś nie może obejść się już żadna profesjonalna hodowla. Mimo trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej, nie zawiedli wystawcy tej branży oferując wiele nowoczesnych rozwiązań: systemów np. żywienia na mokro, silosów paszowych, podłóg rusztowych, a swoją premierę miał specjalistyczny portal internetowy skierowany do hodowców trzody chlewnej. 

Dla hodowców drobiu z kolei, wystawcy przygotowali bogatą ofertę specjalistycznych pasz dla kur, kaczek, gęsi czy indyków, systemy klatkowe dla niosek spełniające wszelkie wymogi nowych przepisów unijnych, jak i systemy pojenia i żywienia drobiu. Nie zabrakło promienników i lamp dla piskląt oraz systemów grzewczych i wentylacyjnych.

Na targach FERMA, jak co roku, bardzo bogata była oferta firm prezentujących najlepszy materiał genetyczny, zarówno firm prywatnych jak i spółek (centrów hodowli).

Zwiedzający mogli oglądać nie tylko wyposażenie obór, chlewni i kurników, ale również projekty budynków inwentarskich i systemy ich zadaszeń.

Skorzystać można było również z doradztwa finansowego (kredyty i leasing) i pomocy oferowanej przez banki i inne firmy tej branży.

 

 

Jednakże targi FERMA to nie tylko wystawa. Bardzo istotny jest element edukacyjny imprezy. Podczas edycji 2014 na program fachowy złożyło się ponad pięćdziesiąt prelekcji wielu uznanych ekspertów. Konferencja naukowo – techniczna podzielona została na trzy bloki tematyczne: Forum Hodowli Bydła i Żywca Wołowego, Forum Hodowli Trzody Chlewnej i Forum Hodowli Drobiu. 

Moderatorem pierwszej części wykładów dla hodowców bydła był prof. Zygmunt Kowalski UP Kraków, który omówił żywieniowe uwarunkowania zaburzeń przebiegu rui u krów mlecznych. W tym panelu ponadto swoje wystąpienia zaprezentowali: Jędrzej Standar EW NUTRITION – wpływ przeciwciał IgY na zdrowotność i rozwój cieląt, dr Paweł Górka UP Kraków – jak poprawić odporność cieląt i  dr Zbigniew Lach OHZ Osięciny – rok z życia jałówki. Na drugiej sali odbywało się równolegle kierowane przez prof. Jana Twardonia UP Wrocław, forum o tematyce weterynaryjnej dla hodowców bydła. Prof. Twardoń omówił temat bólu i stresu oraz spadku płodności i wydajności. W tym panelu udział wzięli: lek. wet. Jacek Mrowiec UP Wrocław – jak wyznaczyć prawidłowy termin krycia bydła mlecznego, dr Wojciech Zalewski – jak polepszyć zarządzanie zdrowiem stada bydła, Krzysztof Serwa ITOCHU Corporation- PIDOLin Pca w profilaktyce zalegania poporodowego oraz optymalizacji produkcji mleka, dr Ryszard Kujawiak SANO – żywienie krów w Sano Agrar Institut. Sobota była dniem dla hodowców bydła zainteresowanych tematyką żywienia i użytków zielonych. W pierwszym panelu kierowanym przez prof. Włodzimierza Nowaka UP Poznań, moderator omówił żywienie krów mlecznych w aspekcie ich długowieczności. Ponadto w tej części znalazły się tematy: Michał Sobiesiak BAUER Group Polska – separacja gnojowicy – tania i zdrowa ściółka w oborze. Przegląd najciekawszych instalacji w Polsce, dr inż. Robert Mikuła UP Poznań – w poszukiwaniu dodatkowych źródeł energii dla krów mlecznych, prof. Tomasz Strabel UP Poznań – rewolucja genomowa – jakie korzyści dla hodowców bydła mlecznego. W części poświęconej użytkom zielonym prof. Piotr Goliński przedstawił innowacje w produkcji pasz z użytków zielonych w świetle badań krajowych i zagranicznych i dr Piotr Kulik UP Lublin – renowacja użytków zielonych w aspekcie poprawy potencjału produkcyjnego. Ostatni dzień - niedziela, to wykłady dla hodowców bydła mięsnego i program Zdrowa Krowa Spółdzielczej Mleczarni SPOMLEK. Prof. Henryk Grodzki SGGW Warszawa przedstawił uwarunkowania i systemy produkcji wołowiny w Polsce, a prof. Maciej Adamski UP Wrocław technologie opasu młodego bydła rzeźnego. Z kolei w założenia programu Zdrowa Krowa omówiła Monika Grzeszuk SPOMLEK, dr Marcin Gołębiewski i dr Jan Slósarz przedstawili ocenę zmian wskaźników techniczno – produkcyjnych w gospodarstwach objętych programem „Zdrowa Krowa”. Dr Marek Balcerak przedstawił temat o opłacalności i kosztach jednostkowych mleka w gospodarstwach objętych tym programem w latach 2010-13.  Prelekcja Moniki Grzeszuk i Michała Beneta dotyczyła kazeiny – jako składnika mleka i jego znaczenia w serowarstwie.

 

Na równie ciekawe tematy mogli liczyć hodowcy trzody chlewnej. W ciągu dwóch dni targów mogli wysłuchać prelekcji prof. Zygmunta Pejsaka PIW Puławy – o afrykańskim pomorze świń i sposobach ochrony krajowego stada świń przed tą chorobą, jak również dr Krzysztofa Janeczko o konsekwencjach hiper proliferacji i zasadach zarządzania nadmiernie licznymi miotami. W tej części panelu udział wzięli także Józef Homanowski PELLON z referatem na temat płynnego żywienia świń, Krzysztof Serwa ITOCHU Corporation – FRAMELCO C- Line monoglicerydy w walce z problemami zdrowotnymi trzody chlewnej oraz dr inż. Mirosław Wantuła AMIWA, który przedstawił e-asystent w produkcji trzody. W drugiej z sal wykładowych dr inż. Tadeusz Blicharski PZHiPTCh POLSUS przedstawił założenia PROW 2014-20 dla producentów trzody chlewnej oraz unijne regulacje obowiązku etykietowania mięsa wieprzowego, a Krzysztof Serwa ITOCHU Corporation opowiedział o aminokwasach limitujących w diecie trzody chlewnej – tryptofan i walina.

Dla wszystkich zainteresowanych branżą drobiarską zarezerwowaną czwartą z sal wykładowych, na której przez dwa kolejne dni targów prezentowane były bardzo istotne dla drobiarzy zagadnienia. Przedstawicielka Ministerstwa Rolnictwa Joanna Łątkowska omówiła nowe reguły wspólnej organizacji rynków drobiu, mięsa i jaj. Prof. Iwona Kosieradzka SGGW Warszawa poruszyła problem pasz z roślin GMO – znakowanie pasz i żywności pochodzenia zwierzęcego. Marcin Wiśniewski z Ministerstwa Środowiska przedstawił nowy BREF dla ferm drobiu. Prof. Andrzej Rutkowski UP Poznań omówił perspektywy powrotu do stosowania mączek zwierzęcych w żywieniu zwierząt gospodarskich. Prof. Zenon Zduńczyk UWM Olsztyn przedstawił referat na temat efektywności stosowania różnych poziomów i źródeł sodu w żywieniu drobiu, a dr Sebastian Kaczmarek mówił o metodach konserwacji ziarna kukurydzy i jej wartość pokarmowej dla drobiu.

 

Jednakże największym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o część konferencyjną targów, cieszyły się trzy debaty przygotowane specjalnie na tę imprezę, a sale wykładowe, w których się odbyły, okazały się zbyt małe. Pierwsza z nich dotyczyła kwot mlecznych, a w szczególności tego co oznacza ich zniesienie dla polskich producentów mleka, jakie są szanse i zagrożenia dla Polski i branży mleczarskiej. Druga z debat skierowana do hodowców i producentów trzody chlewnej poświęcona była  regulacjom prawnym w zakresie stosowania leków weterynaryjnych w hodowli trzody chlewnej. Trzeci z paneli dyskusyjnych z udziałem Pani Wiceminister Rolnictwa Krystyny Gurbiel na temat nowego PROW na lata 2014-2020, dotyczył polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-20.

 

Do licznego grona profesorskiego dołączyli inni goście honorowi, którzy zaszczycili FERMĘ 2014. Byli to W-ce Wojewoda Łódzki Paweł Bejda, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień i Prezydent Łodzi Pani Hanna Zdanowska.

 

Targi FERMA były także świetną okazji do promocji polskiej żywności. Na stoisku POLSKIE SERY zwiedzający mogli spróbować doskonałych serów twardych, a tuż obok wyśmienitych wędlin. Degustacje te wspierane były przez odpowiednio: Fundusz Promocji Mleka i Fundusz Promocji Wieprzowiny.

 

Należy podkreślić, ze organizacja targów FERMA odbyła się przy ścisłej współpracy ze związkami branżowymi hodowców oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa. Do współorganizatorów targów należą: Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka – Partner Strategiczny imprezy, Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego oraz Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Oprócz wymienionych tu instytucji swoją radą i pomocą służyły hodowcom także Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Jak co roku, wiele emocji wszystkim zwiedzającym dostarczył konkurs, w którym do wygrania nagrodami głównymi były laptopy i tablety ufundowane przez DLG AgroFood, jak również prenumeraty prasy rolniczej i system nawigacji przekazany przez ZM BM Kobylin. Ilość kuponów jaka wzięła w nim udział liczona była w tysiącach, a miejsce losowania, centralna część hali Atlas Arena, oblegana przez tłumy liczących na swoje szczęście zwiedzających.

 

Trzeci rok targów w łódzkiej Atlas Arenie pokazał, że obiekt, jedna z największych hal widowiskowo – sportowych w Polsce, okazał się za mały. Stąd też wychodząc naprzeciw potrzebom wystawców i zwiedzających w wyniku dynamicznego rozwoju Targów FERMA, w przyszłym roku odbędą się one w nowym obiekcie wystawienniczym EXPO ŁÓDŹ w dniach 20-22 lutego 2015. 


WSTECZ
Facebook