Dezynfekcja czyli odkażanie jest to postepowanie mające doprowadzić do zniszczenia drobnoustrojów oraz ich form przetrwalnikowych na przedmiotach i powierzchniach użytkowych. Postępowanie odkażające skórę, błony śluzowe i rany nazywane jest antyseptyką. Higieniczne utrzymanie czystości nazywane też sanityzajcą to proces eliminacji możliwie największej liczby mikroorganizmów z przedmiotów codziennego użytku oraz powierzchni otaczających nas na co dzień.

Wiadomości

V Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku - opakowania

1434464783

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w organizowanej przez firmę Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

 

V Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku - opakowania


Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2015 r. w Hotelu Śląsk, we Wrocławiu.

Więcej informacji: http://logistykaodzysku.com/

Temat wiodący: Ekologiczne życie odpadu - LCA

Zobacz: harmonogram konferencji.

 

Celem Konferencji jest uzyskanie odpowiedzi na poniższe pytania:

•Jakie są korzyści wynikają z analizy cyklu życia produktu czy usługi? 

•Co może zyskać przedsiębiorca, a co środowisko? 

•Czy LCA może być sposobem na doskonalenie produktów i usług?

 

Wśród bloków tematycznych Konferencji znajdą się:

•Ekologiczne projektowanie opakowań

•Cykl życia odpadu

 

Pierwszy dzień Konferencji to także Gala Finałowa Konkursu Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo, mającego na celu propagowanie proekologicznych zachowań przedsiębiorców oraz wskazywanie negatywnych, niekorzystnych dla środowiska przykładów ich działań.

 

 

www.efektywnysurowco.pl              |              www.fb.com/efektywnysurowcowo

 

Atrakcje:

 

 

 

 

Organizatorzy liczą, iż Konferencja będzie doskonałą szansą, aby w szerokim gronie podjąć temat świadomych działań zapobiegających powstawaniu odpadów, ekologicznego projektowania opakowań, które nie będą negatywnie wpływały na środowisko oraz efektywniejszego wykorzystania zasobów. 

 

 

www.logistykaodzysku.com    |   www.facebook.com/konferencjalogistykaodzysku

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


WSTECZ
Facebook