Dezynfekcja czyli odkażanie jest to postepowanie mające doprowadzić do zniszczenia drobnoustrojów oraz ich form przetrwalnikowych na przedmiotach i powierzchniach użytkowych. Postępowanie odkażające skórę, błony śluzowe i rany nazywane jest antyseptyką. Higieniczne utrzymanie czystości nazywane też sanityzajcą to proces eliminacji możliwie największej liczby mikroorganizmów z przedmiotów codziennego użytku oraz powierzchni otaczających nas na co dzień.

Współpraca

Zapraszamy do współpracy producentów i importerów preparatów, i urządzeń do dezynfekcji oraz higienicznego utrzymania czystości, a także odzieży ochronnej.

Dezynfekcja24.pl jest portalem, który pełni rolę największej bazy danych o produktach i sposobach dezynfekcji i higienicznego utrzymania czystości dla wszystkich branż. Naszym celem jest stworzenie platformy internetowej, na której każdy użytkownik będzie miał dostęp do wszelkich informacji na temat wszystkich dostępnych na polskim rynku produktów do dezynfekcji i utrzymania czystości.

 

Naszym klientom proponujemy innowacyjny produkt w postaci aplikacji do automatycznego wyboru najlepszej oferty handlowej z dziedziny dezynfekcji, higieny, utrzymania czystości, itp.

 

Aplikacja będzie korzystała z bazy produktów, aktualizowanej systematycznie wraz z nadsyłanymi przez Państwa informacjami o swoim asortymencie.

 

Pragniemy, aby informacja o produktach była pełna i zawierała opis, zdjęcia, karty techniczne, karty charakterystyki, pozwolenie na obrót (w przypadku przypadku produktów biobójczych i wyrobów medycznych).

 

Wszelkie zapytania i informacje prosimy kierować na nasz adres e-mail: biuro@dezynfekcja24.pl lub telefonicznie pod numer 607 200 622

Facebook